Henrik: 20181856 // Frank: 20181857 // hr@lugtsanering.dk

brand på helsinge skole

Lugtsanering efter røg- og sodskader

Røg- og sodskaderne på Helsinge skole havde spredt sig

Efter en påsat brand i to paller stod forsikringsselskab tilbage med en massiv røg og sodskade. På grund af konstruktionen spredte røgen sig over 2 etager på ca. 4000 kvm. Selve brandskaden var ikke alvorlig, men røg og sodskaderne havde sodsværtet samtlige bygningsdele.

For at få en effektiv rådgivning og sagsstyring tilkaldte forsikringsselskabet HEFRA-Tech.

HEFRA-Tech udførte:

  • Kvalitetssikring
  • Omfangsvurdering
  • Metodebeskrivelse
  • Kvalitetskontrol
Lugtsanering med tørdamp

Omfangsvurdering

For at sikre den bedst mulige arbejdsgang udførte HEFRA-Tech en omfangsvurdering af hele skolen. Vi gennemgik således hele bygningen for skader for, at vurdere hvilke der kunne udbedres samt hvordan de skulle udbedres. Under omfangsvurderingen blev skolen delt op i 3 zoner alt efter skadernes omfang. For hver zone blev der udført en metodebeskrivelse for hvilke materiale der skulle rives ned samt hvilke metoder der skulle benyttes for at udbedre skaderne.

Metodebeskrivelse

HEFRA-Techs metodebeskrivelse og omfangsvurdering lagde grund for udbudsmaterialet for denne sag. Således kunne alle skadeserviceselskaber byde på samme opgave ud fra samme materiale. Alle tilbud kunne derfor sammenlignes lige og skadeservicevirksomhederne havde en klar arbejdsbeskrivelse lige til at gå i gang med.

Kvalitetssikring

Under selve udbedringerne udførte HEFRA-Tech løbende kvalitetssikring for at sikre at de beskrevende metoder blev fulgt. Vi instruerede samtidig den udførende skadeservicevirksomhed i vores metoder, så vi sikrede en ensartede udførelse. Vi gik gerne med på stilladset for at vise medarbejdere, hvordan opgaverne skulle udføres.

Kvalitetskontrol

Med metodebeskrivelsen i hånden er det let at kontrollere om opgaverne er udført efter aftalen. HEFRA-Tech, forsikringsselskab og skadeservicevirksomhed kunne i samarbejde tjekke opgaven af som den blev færdig. Var der mangelfuldt arbejde havde vi hele tiden mulighed for at kigge i metodebeskrivelsen for at se hvad aftalen præcis var fra start. 

Luk menu