Henrik: 20181856 // Frank: 20181857 // hr@lugtsanering.dk

Kvalitetskontrol

Kontrol af kvalitets på afsluttede opgaver, typisk efter en brænd, er yderst vigtigt! Hvis ikke arbejdet er udført korrekt, kan det være skadeligt!
Lad os hjælpe med en kvalificeret kvalitetskontrol!

HEFRA-Tech udfører ofte kvalitetskontrol af afsluttet opgaver, typisk efter brand.

Vi foretager en grundig evaluering af hvordan opgaven er løst. Vi kontrollerer som det første, at der ikke lugter på skadestedet og dernæst om kvaliteten af den udførte rengøring er i orden. Herigennem kan vi sikre at bygningen er klar til reetablering.

Er der lugt eller mangelfuld rengøring, fremsender vi et notat herom. Dette notat vil beskrive vores iagttagelser, samt hvilke forhold, der bør udbedres. I svære tilfælde foretager vi selv den sidste rengøring og lugtsanering.

På videoen til højre kan du se en kvalitetskontrol, hvor en dør ikke er afvasket korrekt. Videoen viser, hvordan den rette metode og midler, kan være forskellen på en løst og uløst opgave.

Hvis du har en opgave vi skal kontrollere er du velkommen til at kontakte os her.
Eller på telefon nummer 20181856 / 20181857

Luk menu