Henrik: 20181856 // Frank: 20181857 // hr@lugtsanering.dk

Kvalitetssikring af din rengøring

En løbende kvalitetssikring betyder, at sagen forløber som planlagt fra start til slut – og det er vores ekspertise. Vi hjælper dig med hele processen!

HEFRA-Tech udfører løbende kvalitetssikring

Kvalitetssikring bliver ofte udført på større sager, hvor der allerede foreligger en omfangsvurdering samt metodebeskrivelse.

På den givende sag, sørger vi for, at de beskrevne metoder og tiltag følges og at kvaliteten er som ønsket.

Ydermere indgår vi et tæt samarbejde med ledelsen på pladsen og sidder med til alle byggemøder. Dette sikre at sagens forløb følges tæt og at alle aftaler overholdes og følges op.

Under selve renoveringen gennemgår vi gerne alle metoder og instruerer medarbejderne, så vi undgår misforståelser og fejl under udførslen af rengøringen.

Med vores kvalitetssikring, løses opgaven rigtigt første gang!

Vaske prøver på loft i Aalborg

Omfangsvurdering

For at sikre den bedst mulige arbejdsgang udførte HEFRA-Tech en omfangsvurdering af hele skolen. Vi gennemgik således hele bygningen for skader for, at vurdere hvilke der kunne udbedres samt hvordan de skulle udbedres. Under omfangsvurderingen blev skolen delt op i 3 zoner alt efter skadernes omfang. For hver zone blev der udført en metodebeskrivelse for hvilke materiale der skulle rives ned samt hvilke metoder der skulle benyttes for at udbedre skaderne.

Metodebeskrivelse

HEFRA-Techs metodebeskrivelse og omfangsvurdering lagde grund for udbudsmaterialet for denne sag. Således kunne alle skadeserviceselskaber byde på samme opgave ud fra samme materiale. Alle tilbud kunne derfor sammenlignes lige og skadeservicevirksomhederne havde en klar arbejdsbeskrivelse lige til at gå i gang med.

Kvalitetssikring

Under selve udbedringerne udførte HEFRA-Tech løbende kvalitetssikring for at sikre at de beskrevende metoder blev fulgt. Vi instruerede samtidig den udførende skadeservicevirksomhed i vores metoder, så vi sikrede en ensartede udførelse. Vi gik gerne med på stilladset for at vise medarbejdere, hvordan opgaverne skulle udføres.

Kvalitetskontrol

Med metodebeskrivelsen i hånden er det let at kontrollere om opgaverne er udført efter aftalen. HEFRA-Tech, forsikringsselskab og skadeservicevirksomhed kunne i samarbejde tjekke opgaven af som den blev færdig. Var der mangelfuldt arbejde havde vi hele tiden mulighed for at kigge i metodebeskrivelsen for at se hvad aftalen præcis var fra start. 

Luk menu