Kvalitetssikring af din rengøringsopgave

HEFRA-Tech har på flere store opgaver udført løbene kvalitetssikring.

En løbende kvalitetssikring betyder, at sagen forløber som planlagt fra start til slut. Kvalitetssikring bliver ofte udført på større sager, hvor der allerede foreligger en omfangsvurdering samt metodebeskrivelse.

På den givende sag, sørger vi for, at de beskrevne metoder og tiltag følges og at kvaliteten er som ønsket.

Ydermere indgår vi et tæt samarbejde med ledelsen på pladsen og sidder med til alle byggemøder. Dette sikre at sagens forløb følges tæt og at alle aftaler overholdes og følges op.

Under selve renoveringen gennemgår vi gerne alle metoder og instruerer medarbejderne, så vi undgår misforståelser og fejl under udførslen af rengøringen.

Med vores kvalitetssikring, løses opgaven rigtigt første gang!

Kontakt os for mere information.