Henrik: 20181856 // Frank: 20181857 // hr@lugtsanering.dk

brand i kb-hallen

Lugtrådgivende undersøgelse og kvalitetssikring

Flere bygninger blev berørt

KB-Hallen brand 2012

Sådan løste vi problemet

Lugtrådgivende undersøgelse

Efter branden i KB-Hallen blev flere bygninger berørt. De bagved liggende indendørs tennisbaner, en resturant, samt pejsestuen var alle lokaler som blev berørt af branden.

HEFRA-Tech udførte en gennemgående lugterådgivende undersøgelse af alle bygninger inden renoveringen. En undersøgelse som denne havde til formål at kortlægge hvilke områder der kunne reddes, samt hvordan man kunne sikre at de resterende bygninger kunne renoveres bedst muligt og herigennem fremstå lugtfri.

Speciallugtsanering i pejsestue med fredet malerier

HEFRA-Tech udførte speciallugtsanering i KB-Hallens pejsestue. Her fandtes en del fredet vægmalerier, som derfor skulle behandles med yderste forsigtighed. Billeder af denne type kan ikke tåle de metoder vi normalt bruger og derfor krævede det en specialopbygning samt særlige midler for at komme lugten til livs.

Med vores erfaring blev malerierne samt pejsestuen lugtfri og kunne igen benyttes uden lugtgener.

Kvalitetssikring af arbejdet under renoveringen

Rengøring af så stor en sag som KB-Hallen kræver mange års erfaring og HEFRA-Tech stod i denne forbindelse for kvalitetssikringen af arbejdet. Kvalitetssikring skal ses som en sikring for både forsikringsselskab og skadeservicevirksomhed.

For forsikringsselskabet handlede det om at sikre sig at alle beskrevet opgaver blev udført. Samtidig var det i skadeservicevirksomhedernes interesse at opgaverne kunne godkendes så de kunne undgå dobbeltarbejde.

Med HEFRA-Techs kvalitetssikring får både forsikringsselskab og skadeservicevirksomhed en uvildig sikring af at jeres rengøringsopgave udføres korrekt og efter aftalen.

Luk menu