Lugtsanering efter brand består af 90% erfaring

Lugt efter brand er kompliceret at fjerne, fordi det er sammensat af utallige komponenter. Det er derfor vigtigt at kunne vurderer alle disse komponenter før det besluttes, hvilken metode man vælger til at fjerne lugten. Spørgsmål som skal besvares inden en lugtsanering er blandt andet: “Hvad lugter her af?” dernæst “hvad har været brændt?”, “hvilken temperatur har brænden haft?”, “hvad har luftfugtigheden været?”“hvilken slags sod var der tale om?” osv. Alle disse spørgsmål kan man kun få svar på ved at besidde en stor erfaring.

HEFRA-Tech har 28 års erfaring med at fjerne lugt efter alle slags ildebrænde. Vi kan derfor hurtigt danne os et overblik over din sag og komme med vores anbefalinger af, hvilke metoder der skal til for at komme lugten til livs.

En lugtsanering kan ikke erstatte en dårlig rengøring!

Vi oplever desværre ofte mangelfuld rengøring efter ildebrænde og heri ligger de største kilder til lugt. Derfor er det første vi gør, når vi ankommer til et skadested, at undersøge om der findes mangelfuld rengøring. Hvis der ikke er rengjort i tilstrækkeligt omfang, er forureningen for stor og der kan ikke lugtsaneres.

Opdager vi mangelfuld rengøring beskrives dette og problemet kan løses af givende skadeservicevirksomhed eller vi kan tage os af det. Når rengøringen er fuldført kan en egentlig lugtsanering påbegyndes.

Vi finder altid den rette lugtsanering til den givende sag, fordi ingen sager er ens. Når lugtsaneringen er fuldført foretager vi en lugtkontrol ca. 24-48 timer efter selve lugtsaneringen. Her vurderes om alt lugter fjernet. Hvis ikke kan endnu en lugtsanering komme på tale.

Der er ikke klar til genopbygning før alt lugtforurening er fjernet

Vi oplever desværre ofte, at der ikke bliver foretaget den nødvendige lugtsanering inden genopbygning af et skadested. Dette kan få fatale konsekvenser for eventuelle beboere og prisen på en renovering. Flere gange har vi oplevet at en renovering var fuldført, men med så mangelfuld rengøring og lugtsanering at sagen har måtte starte forfra. I sådanne sager kan konsekvenserne være, at alt nyopført må rives ned for, at udføre en korrekt rengøring og lugtsanering.

Problemerne her opstår fordi lugtmolekyler er mindre end tapet og maling/spærregrunder. Derfor kan det ikke lade sig gøre at indeslutte lugt. Problemet opdages dog først 4-8 uger efter lugten af maling og “nye” materialer er fordampet. Sodlugten forsvinder ikke før den korrekte rengøring og lugtsanering er udført.