Omfangsvurdering

En omfangsvurdering sikrer dig det bedst mulige sagsforløb efter en brandskade

Ved større skader kan det være svært at skabe overblik over hvilke skader der kan og skal udbedres og hvilke der er til nedrivning.

Med HEFRA-Techs omfangsvurdering kan du sikre at alle skader på en given sag gennemgås. Dette sikre, at materiale som ved første øjekast ser totalskadet ud, måske alligevel kan rengøres. Jo mindre du skal rive ned jo mindre skal du samtidig genopbygge.

Med en omfangsvurdering følger ofte en metodebeskrivelse. En metodebeskrivelse sikrer, at den udførende virksomhed får en udførlig opskrift på, hvilke opgaver der skal løses, samt hvordan de bør udføres.

Her kan du få et indtryk af hvad en omfangsvurdering er og hvor detaljeret vi arbejder.

Under en omfangsvurdering bliver der altid lavet vaskeprøver, så vi kan teste hvilke områder der er klar til afvaskning, samt hvilke metoder der skal til for at udbedrer skaden.

Under en omfangsvurdering bliver der altid lavet vaskeprøver, så vi kan teste hvilke områder der er klar til afvaskning, samt hvilke metoder der skal til for at udbedrer skaden.