Henrik: 20181856 // Frank: 20181857 // hr@lugtsanering.dk

Brand i børnehave

Sandblæsning og afslibning

Sandblæsning og rengøring

En taksator som tidligere har brugt HEFRA-Tech, overtager en sag fra en kollega på grund af sygdom. I forbindelse med slukningsarbejdet af den brændende børnehave, har en brandbil knækket en del fliser i indkørslen foran bygningen, dem tager taksatoren ud for at opgøre. Han stikker hovedet ind i børnehaven for at se hvordan arbejdet skrider frem. Til sin store overraskelse lugter der meget tydligt af brand.

Alt er nymalet, alle gulve og lofter er skiftet. Håndværkerne er igang med at montere de sidste lysarmaturer i lofterne og er næsten klar til aflevering af opgaven. Men der stinker af brand!!!

Lugtsanering med vådtåge

Vi foretager en del destruktive prøver på væggene. Flere steder er der malet op til 7 gange (ja… syv gange), fordi det bliver ved med at slå gult igennem. Vi tager prøver på de nymalede vinduer og prøver af isoleringen på loftet. Alle vores prøver lugter tydeligt af brand, endda mere på bagsiden af prøverne end på forsiden. Der er kun en vej, vi må skille bygningen ad igen.

Gulvene, som er nye, bliver afdækket med plastik, pap og plader. Alle indvendige døre og lofter bliver mærket og lagt til opbevaring i 2 store skibscontainere. Samtlige vægge sandblæses, helt op til 3 centimeter bliver der skudt af sandstensmurene. Alt træværk ved udvendige døre og vinduer slibes ind til rent træ.

En stor del af isoleringen på loftet fjernes og resten afdækkes. Der etableres undertryk for at undgå støvskader på den blivende isolering. En del af loftkonstruktionen svarende til 34 spær, støvsuges og vaskes. Murkronerne afrenses og de store limtræsbjælker som bærer tagkonstruktionen slibes rene for lak og indbrændt træ. Ja, der stod lak, i stedet for at afrense var der sprøjtelakeret med klar lak. Samme fremgangsmåde var brugt på store dele af væggene. Når sandblæserne startede op røg den nye maling af i store 2-3 meter lange flager.

Da sandblæsning, afslibning og rengøring var overstået blev hele bygningen lugtsaneret. Så var den igen var klar til reetablering.

Luk menu